Политика за поверителност

Политика за поверителност

Туристическата агенция “Съюз Спутник БГ – ЮСБ – Травел” ЕООД, намираща се в България, София, ул. Златовръх 5, ет.2, ап.5,  прилага всички необходими мерки за защита на сигурността и целостта на всички лични данни, събирани от нашите клиенти.

Туристическа агенция “Съюз Спутник БГ – ЮСБ – Травел” ЕООД е администратор на лични данни и спазва разпоредбите на приложимото законодателство (Общ регламент относно защитата на данните (GDPR), Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за защита на личните данни и др.)

A. Въведение

1. Поверителността на посетителите на нашия уебсайт е много важна за нас и ние се ангажираме да я пазим. Тази политика обяснява какво правим с вашата лична информация.

2. Съгласието с използването на бисквитки от наша страна в съответствие с условията на тази политика, когато за първи път посетите нашия уебсайт, ни позволява да използваме бисквитки всеки път, когато посещавате нашия уебсайт.

Б. Кредит

1. Този документ е създаден с помощта на шаблон от SEQ Legal (seqlegal.com) и модифициран от vpnMentor (www.vpnmentor.com)

В. Как събираме Вашите лични данни

Следните видове лична информация могат да бъдат събирани, съхранявани и използвани:

 1. Информация за вашия компютър, включително Вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра и операционна система
 2. Информация за вашите посещения и използване на този уебсайт, включително източника на реферали, продължителност на посещението, изгледи на страници и пътища за навигация в уебсайта.
 3. Информация, която въвеждате, когато регистрирате имейл уебсайта си.
 4. Информация, която въвеждате, за да настроите абонамент за нашите имейли и/или бюлетини.
 5. Информация, която се генерира при използване на нашия уебсайт, включително кога, колко често и при какви обстоятелства го използвате.
 6. Информация, свързана с вашата заявка, която правите чрез нашия уебсайт, която включва вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес.
 7. Информация, която публикувате на нашия уебсайт с намерението да бъде публикувана в интернет.
 8. Всяка друга лична информация, която ни изпратите.

Г. Използване на лична информация

Личната информация, предоставена на “Съюз Спутник БГ – ЮСБ – Травел” ЕООД чрез нашия уебсайт, ще бъде използвана за целите, посочени в тази политика или на съответните страници на уебсайта. Можем да използваме Вашата лична информация за следното:

 1. Администриране на нашия уебсайт и бизнес
 2. Персонализиране на нашия уебсайт за Вас
 3. Предоставяне на възможност за използване на услугите, достъпни на нашия уебсайт
 4. За да Ви изпратим стоки, закупени през нашия уебсайт
 5. Изпращане на маркетингови търговски съобщения
 6. Изпращане на известия по имейл, след съгласие от Ваша страна.
 7. Изпращане на Вашие E-mail на  Е-маил- бюлетин, ако сте се абонирали за него (можете да се отпишете по всяко време).
 8. Изпращане на маркетингови съобщения, свързани с нашия бизнес или бизнеса на трети страни, които смятаме, че могат да представляват интерес за Вас.
 9. Предоставяне на трети страни на статистическа информация за нашите потребители.
 10. Обработване на запитвания и оплаквания, направени от или за Вас, свързани с нашия уебсайт
 11. Поддържане на сигурността на нашия уебсайт и предотвратяване на измами.
 12. Проверка на спазването на правилата и условията, регулиращи използването на нашия уебсайт.
 13. Други употреби. Ако изпратите лична информация за публикуване на нашия уебсайт, ние ще публикуваме и използваме по друг начин тази информация в съответствие с лиценза, който ни предоставяте. Вашите настройки за поверителност могат да се използват за ограничаване на публикуването на Вашата информация на нашия уебсайт и могат да бъдат коригирани с помощта на контролите за поверителност на уебсайта. Ние няма да предоставим, без Вашето изрично съгласие, Вашата лична информация на трета страна, освен ако това не е необходимо за предоставяне на заявени услуги (резервации на хотели, самолетни билети и други подобни)

Д. Разкриване на лична информация

Можем да разкрием Вашата лична информация на някой от нашите служители, застрахователи, професионални съветници, агенти, доставчици или подизпълнители, ако това е необходимо за целите, посочени в тази политика. Можем да разкрием Вашата лична информация на който и да е член на нашата група от компании ако има такива (това означава нашите дъщерни дружества, нашето крайно холдингово дружество и всички негови дъщерни дружества), ако това е разумно необходимо за целите, изложени в тази политика.

Можем също така да разкрием вашата лична информация в следните случаи:

1. доколкото сме длъжни да направим това по закон;

2. във връзка с текущи или предстоящи съдебни производства;

3. за да установим, упражним или защитим нашите законни права (включително предоставяне на информация на други лица за целите на предотвратяване на измами и намаляване на кредитния риск);

4. на купувача (или бъдещия купувач) на всеки бизнес или актив, който продаваме (или обмисляме) да продадем;

5. на всяко лице, за което разумно смятаме, че може да се обърне към съд или друг компетентен орган за разкриване на тази лична информация, когато по наше разумно мнение такъв съд или орган е разумно вероятно да разпореди разкриването на тази лична информация. Освен както е предвидено в тази политика, ние няма да предоставяме вашата лична информация на трети страни.

Е. Международни трансфери на данни

1. Информацията, която събираме, може да бъде съхранявана, обработвана и прехвърляна между всяка от страните, в които работим, за да ни позволи да използваме информацията в съответствие с тази политика.

2. Информацията, която събираме, може да бъде прехвърлена на следните държави, които нямат закони за защита на данните, еквивалентни на действащите в Европейското икономическо пространство: Съединените американски щати, Русия, Япония, Китай и Индия.

3. Личната информация, която публикувате на нашия уебсайт или изпращате за публикуване на нашия уебсайт, може да бъде достъпна чрез интернет по целия свят. Не можем да предотвратим използването или злоупотребата с такава информация от други.

4. Вие изрично се съгласявате с прехвърлянето на лична информация, описано в този Раздел Е.

Ж. Запазване на лична информация

1. Този раздел определя нашите политики и процедура за задържане на данни, които са предназначени да гарантират, че спазваме нашите законови задължения по отношение на запазването и изтриването на лична информация.

2. Личната информация, която обработваме за каквато и да е цел или цели, няма да се съхранява по-дълго, отколкото е необходимо за тази цел или тези цели.

3. Независимо от другите разпоредби на този раздел , ние ще запазим документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни: a. доколкото сме длъжни да го направим по закон; b. ако смятаме, че документите могат да бъдат от значение за текущи или бъдещи съдебни производства; и c. за да установим, упражним или защитим нашите законови права (включително предоставяне на информация на други за целите на предотвратяване на измами и намаляване на кредитния риск).

З. Сигурност на Вашата лична информация

1. Ние ще вземем разумни технически и организационни предпазни мерки, за да предотвратим загубата, злоупотребата или промяната на Вашата лична информация.

2. Ще съхраняваме цялата предоставена от Вас лична информация на нашите защитени (защитени с парола и защитна стена) сървъри.

3. Вие потвърждавате, че предаването на информация по интернет по своята същност е несигурно и ние не можем да гарантираме сигурността на данните, изпратени по интернет.

4. Туристическата агенция Юнион Спутник БГ, ЮСБ Травел ООД не продава, отдава под наем, търгува или прехвърля лична информация, събрана от своите клиенти.

И. Изменения

Union Sputnik BG, USB Travel Ltd може да актуализира тази политика от време на време, като публикува нова версия на нашия уебсайт. Трябва да проверявате тази страница регулярно, за да сте сигурни, че разбирате всички промени в тази политика. Може да ви уведомим за промени в тази политика по имейл или чрез системата за лични съобщения на нашия уебсайт.

Й. Вашите права

Можете да ни инструктирате да Ви предоставим всяка лична информация, която притежаваме за Вас; предоставянето на такава информация ще бъде предмет на следното:

Union Sputnik BG, USB Travel Ltd може да задържи лична информация, която поискате, до степента, разрешена от закона. Можете да ни инструктирате по всяко време да не обработваме Вашата лична информация за маркетингови цели. На практика обикновено или изрично се съгласявате предварително да използваме Вашата лична информация за маркетингови цели, или ние ще Ви предоставим възможност да се откажете от използването на Вашата лична информация за маркетингови цели.

К. Уебсайтове на трети страни

Нашият уебсайт включва хипервръзки към и подробности за уебсайтове на трети страни. Ние нямаме контрол върху и не носим отговорност за политиките и практиките за поверителност на трети страни.

Л. Актуализиране на информацията

Моля, уведомете ни, ако личната информация, която съхраняваме за вас, трябва да бъде коригирана или актуализирана.

М. Бисквитки – Нашият уебсайт използва бисквитки.

Бисквитката е файл, съдържащ идентификатор (низ от букви и цифри), който се изпраща от уеб сървър към уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно на сървъра всеки път, когато браузърът поиска страница от сървъра. Бисквитките могат да бъдат „постоянни“ бисквитки или „сесийни“ бисквитки: постоянната бисквитка ще се съхранява от уеб браузър и ще остане валидна до зададената дата на изтичане, освен ако не бъде изтрита от потребителя преди датата на изтичане; сесийната бисквитка, от друга страна, ще изтече в края на потребителската сесия, когато уеб браузърът е затворен. Бисквитките обикновено не съдържат никаква информация, която лично идентифицира потребителя, но личната информация, която съхраняваме за вас, може да бъде свързана с информацията, съхранявана в и получена от бисквитките. Ние използваме сесийни бисквитки, постоянни бисквитки и постоянни бисквитки на нашия уебсайт.

1. Имената на бисквитките, които използваме на нашия уебсайт, и целите, за които се използват, са посочени по-долу:

а. използваме Google Analytics и Adwords на нашия уебсайт, за да разпознаем компютър, когато потребител {ВКЛЮЧВА ВСИЧКИ ИЗПОЛЗВАНИЯ, ЗА КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ БИСКВИТКИТЕ НА ВАШИЯ САЙТ, посети уебсайта / проследяване на потребителите, докато навигират в уебсайта / активиране на използването на пазарска количка на уебсайта / подобряване на използваемостта на уебсайта / анализиране на използването на уебсайта / администриране на уебсайта / предотвратяване на измами и подобряване на сигурността на уебсайта / персонализиране на уебсайта за всеки потребител / насочване на реклами, които могат да бъдат от особен интерес за определени потребители / описване на цел(и) )};

2. Повечето браузъри ви позволяват да откажете приемането на бисквитки – например: a. в Internet Explorer (версия 10) можете да блокирате бисквитки, като използвате наличните настройки за отмяна на обработката на бисквитки, като щракнете върху „Инструменти“, „Опции за интернет“, „Поверителност“ и след това „Разширени“; b. във Firefox (версия 24) можете да блокирате всички бисквитки, като щракнете върху „Инструменти“, „Опции“, „Поверителност“, изберете „Използване на персонализирани настройки за история“ от падащото меню и премахнете отметката от „Приемане на бисквитки от сайтове“; и c. в Chrome (версия 29) можете да блокирате всички бисквитки, като отворите менюто „Персонализиране и контрол“, щракнете върху „Настройки“, „Показване на разширени настройки“ и „Настройки на съдържанието“, след което изберете „Блокиране на сайтовете да задават каквито и да било данни “ под заглавието „Бисквитки“. Блокирането на всички бисквитки ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много уебсайтове. Ако блокирате бисквитките, няма да можете да използвате всички функции на нашия уебсайт.

3. Можете да изтриете бисквитките, които вече са съхранени на компютъра ви – например: a. в Internet Explorer (версия 10), трябва ръчно да изтриете файловете с бисквитки (можете да намерите инструкции за това на http://support.microsoft.com/kb/278835 ); b. във Firefox (версия 24), можете да изтриете бисквитки, като щракнете върху „Инструменти“, „Опции“ и „Поверителност“, след което изберете „Използване на персонализирани настройки за хронология“, щракнете върху „Покажи бисквитки“ и след това щракнете върху „Премахване на всички бисквитки“ ; и c. в Chrome (версия 29) можете да изтриете всички бисквитки, като отворите менюто „Персонализиране и контрол“, щракнете върху „Настройки“, „Показване на разширени настройки“ и „Изчистване на данните за сърфирането“, след което изберете „Изтриване на бисквитки и други сайтове“ и данни за добавки“, преди да щракнете върху „Изчистване на данните за сърфирането“.